Jeremia 23:28

Jeremia 23:28 NB

Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm. Men den som har mitt ord, la ham trofast tale mitt ord! Hva har halmen å gjøre med kornet? sier Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del