Jeremia 23:12

Jeremia 23:12 NB

Derfor skal deres vei bli som glatte steder i mørket. De skal støtes over ende og falle der. For jeg lar ulykke komme over dem i det året når de blir hjemsøkt, sier Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del