Jeremia 2:12

Jeremia 2:12 NB

Bli forferdet, dere himler, over dette! Skjelv av skrekk, sier Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del