Jeremia 19:9

Jeremia 19:9 NB

Jeg vil la dem ete sine sønners og døtres kjøtt, og de skal ete hverandres kjøtt, under den trengsel og nød som deres fiender og de som står dem etter livet, fører over dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del