Jeremia 19:14

Jeremia 19:14 NB

Jeremia kom fra Tofet, dit Herren hadde sendt ham for å profetere, og han sto fram i forgården til Herrens hus og sa til hele folket
NB: Norsk Bibel 88/07
Del