Jeremia 17:8

Jeremia 17:8 NB

Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del