Jeremia 17:23

Jeremia 17:23 NB

Men de hørte ikke og vendte ikke øret til. De gjorde nakken stiv, så de ikke hørte og ikke tok imot tukt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del