Jeremia 17:21

Jeremia 17:21 NB

Så sier Herren: Ta dere i vare så sant dere har livet kjært! Bær ikke noen byrde og før ikke noen byrde inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del