Jeremia 17:10

Jeremia 17:10 NB

Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer. Jeg gir enhver etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Jeremia 17:10

Del