Jeremia 15:3

Jeremia 15:3 NB

Jeg vil hjemsøke dem med fire forskjellige ting, sier Herren: Sverdet til å drepe dem, hundene til å slepe dem bort, himmelens fugler og jordens dyr til å ete og ødelegge dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del