Jeremia 15:13

Jeremia 15:13 NB

Ditt gods og dine skatter vil jeg overgi til plyndring - uten betaling, på grunn av alle de synder du har gjort i hele ditt land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del