Dommerne 8:30

Dommerne 8:30 NB

Gideon hadde sytti sønner som var hans egne barn, for han hadde mange koner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del