Dommerne 8:29

Dommerne 8:29 NB

Så dro Jerubba’al, Joasj’ sønn, hjem til sitt hus og ble boende der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del