Dommerne 8:13

Dommerne 8:13 NB

Gideon, Joasj’ sønn, vendte så tilbake fra striden, fra Heres-bakken.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del