Dommerne 5:8

Dommerne 5:8 NB

De valgte seg nye guder. Da var det strid ved portene. Ikke et skjold, heller ikke et spyd ble sett blant førti tusen i Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del