Dommerne 5:7

Dommerne 5:7 NB

Det fantes ingen fører i Israel. Nei, ingen før jeg, Debora, sto fram - før jeg sto fram, en mor i Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del