Dommerne 5:5

Dommerne 5:5 NB

Fjellene ristet i skrekk for Herrens åsyn. Sinai der borte skalv for Herrens, Israels Guds åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del