Dommerne 5:3

Dommerne 5:3 NB

Hør, dere konger! Lytt til, dere høvdinger! Jeg - for Herren vil jeg synge. Jeg vil lovsynge Herren, Israels Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del