Dommerne 5:29

Dommerne 5:29 NB

Hennes klokeste hoffdamer svarer, og selv gir hun seg svar på sine ord
NB: Norsk Bibel 88/07
Del