Dommerne 5:24

Dommerne 5:24 NB

Priset fremfor kvinner være Jael, kenitten Hebers hustru! Fremfor kvinner i telt være hun priset!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del