Dommerne 5:21

Dommerne 5:21 NB

Kisjons bekk rev fienden bort - den eldgamle bekken, Kisjons bekk. Skrid fram, min sjel, med kraft!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del