Dommerne 5:20

Dommerne 5:20 NB

Fra himmelen kjempet de, stjernene fra sine baner. De stred mot Sisera.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del