Dommerne 5:2

Dommerne 5:2 NB

Fyrstene i Israel gikk først i striden, og folket møtte villig fram! Lovsyng Herren!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del