Dommerne 5:19

Dommerne 5:19 NB

Konger kom, de kjempet. Den gang kjempet Kana’ans konger ved Ta’anak, ved Megiddos vann. Hærfang av sølv fikk de ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del