Dommerne 5:18

Dommerne 5:18 NB

Sebulon er et folk som setter sitt liv på spill inntil døden, likeså Naftali på sine fjell.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del