Dommerne 5:17

Dommerne 5:17 NB

Gilead - på den andre siden av Jordan holdt han seg i ro. Og Dan - hvorfor drøyde han ved skipene? Asjer ble sittende ved havets strand, han holdt seg i ro ved sine viker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del