Dommerne 5:16

Dommerne 5:16 NB

Hvorfor ble du sittende mellom fehegnene og hørte på hyrdefløytene? Ved Rubens bekker ble det holdt store rådslagninger!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del