Dommerne 5:15

Dommerne 5:15 NB

Issakars fyrster fulgte Debora, og som Issakar, så Barak. I dalen styrter de fram i hans følge. - Ved Rubens bekker ble det holdt store rådslagninger!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del