Dommerne 5:13

Dommerne 5:13 NB

Den gang lød det: Stig ned, du lille flokk! Stig ned til heltene, du folk! Herre, stig ned og strid for meg blant kjempene!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del