Dommerne 5:12

Dommerne 5:12 NB

Våkn opp! Våkn opp, Debora! Våkn opp! Våkn opp, stem i en sang! Stå opp, Barak, og før dine fanger i fangenskap, du Abinoams sønn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del