Dommerne 5:11

Dommerne 5:11 NB

Med jubel deler de sitt bytte ved brønnene. Der priser de Herrens rettferdige verk, hans styres rettferdige verk i Israel. Den gang dro de ned til portene, Herrens folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del