Dommerne 4:9

Dommerne 4:9 NB

Og hun sa: Visst skal jeg gå med deg. Men æren skal ikke bli din for den reisen du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. - Så gjorde hun seg klar og gikk med Barak til Kedesj.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del