Dommerne 4:7

Dommerne 4:7 NB

Så vil jeg dra Sisera, Jabins hærfører, og hans vogner og hans hær bort til deg, til Kisjon-bekken, og jeg vil gi ham i din hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del