Dommerne 4:5

Dommerne 4:5 NB

Hun satt under Deboras palmetre mellom Rama og Betel på Efra’im-fjellet, og Israels barn gikk opp til henne for at hun skulle skifte rett mellom dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del