Dommerne 4:21

Dommerne 4:21 NB

Men Jael, Hebers kone, tok en teltplugg og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. For trett som han var, var han falt i tung søvn. Slik døde han.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del