Dommerne 4:10

Dommerne 4:10 NB

Og Barak kalte Sebulon og Naftali sammen i Kedesj. Ti tusen mann dro opp etter ham. Og Debora gikk med ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del