Dommerne 18:8

Dommerne 18:8 NB

Da mennene kom tilbake til brødrene sine i Sora og Esjtaol, spurte deres brødre dem: Hvordan har det gått dere?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del