Dommerne 18:3

Dommerne 18:3 NB

Da de var like ved Mikas hus, kjente de igjen stemmen til den unge levitten. Så tok de av fra veien og spurte ham: Hvem er det som har ført deg hit? Hva gjør du her, og hvordan har du det her?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del