Dommerne 18:29

Dommerne 18:29 NB

Og de kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, Israels sønn. Før hette den Lajisj.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del