Dommerne 18:28

Dommerne 18:28 NB

Det var ingen som kom dem til hjelp, for byen lå langt fra Sidon og de hadde ikke forbindelse med noen andre. Byen lå i dalen ved Bet-Rehob. De bygde den opp igjen og bosatte seg der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del