Dommerne 18:27

Dommerne 18:27 NB

Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget, og presten som var hos ham, dro de mot Lajisj. De kom over et folk som levde rolig og sorgløst, og slo dem med sverdets egg. Byen brente de opp.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del