Dommerne 18:24

Dommerne 18:24 NB

Han svarte: Dere har tatt gudene mine som jeg har fått laget, og presten, og så har dere dratt bort. Hva har jeg så igjen? Hvordan kan dere da spørre meg hva jeg vil?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del