Dommerne 18:23

Dommerne 18:23 NB

De ropte etter Dans barn. Disse snudde seg og sa til Mika: Hva vil du siden du har kalt folkene dine sammen?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del