Dommerne 18:2

Dommerne 18:2 NB

Og Dans barn sendte ut fem menn av hele sin ætt, djerve menn fra Sora og Esjtaol, for å speide og utforske landet. De sa til dem: Dra av sted for å utspeide landet! Og de kom til Efra’ims fjelland, til Mikas hus, og ble der om natten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del