Dommerne 18:19

Dommerne 18:19 NB

De sa til ham: Ti stille! Legg hånden på munnen din og kom med oss og vær far og prest for oss! Hva er best for deg, å være prest for én manns hus eller for en hel stamme og ætt i Israel?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del