Dommerne 18:18

Dommerne 18:18 NB

Da nå de fem mennene hadde gått inn i Mikas hus og hadde tatt det utskårne bildet med efoden og husgudene og det støpte bildet, sa presten til dem: Hva er det dere gjør?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del