Dommerne 18:17

Dommerne 18:17 NB

De fem mennene som hadde vært og speidet der i landet, gikk opp til huset. Der gikk de inn og tok det utskårne bildet og efoden og husgudene og det støpte bildet, mens presten sto ved inngangen til porten sammen med de seks hundre væpnede mennene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del