Dommerne 18:14

Dommerne 18:14 NB

De fem mennene som hadde dratt av sted til Lajisj-landet for å speide, tok til orde og sa til brødrene sine: Vet dere at i disse husene er det en efod* og husguder og et utskåret bilde og et støpt bilde? Så skjønner dere vel hva dere har å gjøre?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del