Dommerne 18:12

Dommerne 18:12 NB

De dro opp og slo leir i Kirjat-Jearim i Juda. Derfor har folk kalt dette stedet Dans leir til denne dag. Det ligger vest for Kirjat-Jearim.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del