Dommerne 18:11

Dommerne 18:11 NB

Og seks hundre mann av danittenes ætt, fullt væpnet, brøt opp fra Sora og Esjtaol.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del